Kasteel de Kinkhorst bij Meppel

Drost Rudolf van Munster liet in 1511 bij Meppel een kasteel bouwen dat evenveel ramen had als er dagen in het jaar zijn. Op deze wijze wilde hij de toegangsweg tot Drenthe bij Meppel beheersen. Dit was zeer tegen de zin van de Overijsselse steden Zwolle, Kampen en Deventer. Zij beriepen zich op een afspraak met de bisschop van Utrecht dat er in de Landschap Drenthe geen versterkte huizen, kastelen of burchten mochten zijn, dan enkel het kasteel in Coevorden en sommeerden Roelof het kasteel te ontmantelen dan wel af te breken.

Maar Roelof was een nogal heerszuchtig mannetje en was erop uit om een zelfstandig staatje te stichten. Als Drost van Drenthe had hij ook al de macht over Coevorden en op deze manier kon hij twee belangrijke toegangen tot Drenthe beheersen. Hij weigerde daarom de Kinkhorst te ontmantelen. De Overijsselse steden namen het recht in eigen hand en verwoestten in 1512 het kasteel. Tien jaar later, in 1522, komt er weer bedrijvigheid in de Kinkhorstlanden, toen Karel van Gelre hier de baas werd. Karel had ook belang bij de beheersing van de strategische toegangen tot Drenthe. Coevorden moest worden versterkt en de Kinkhorst herbouwd. Karels neef Hendrik van Barneveld, bijgenaamd ‘Magere Hein’, kreeg het bevel over de Kinkhorst. Geleidelijk kwam er meer verzet tegen het bewind van de graaf van Gelre. En nadat Groningen in 1536 hem de gehoorzaamheid had opgezegd, kon Drenthe niet achterblijven. De veldoverste Georg Schenck van Tautenburg belegerde in september 1536 Coevorden en de Kinkhorst. Coevorden gaf zich op 10 november over, maar Magere Hein hield het op de Kinkhorst bijna drie maanden vol. Hij moest zich op 3 december 1536 overgeven, waarna Karel van Gelre afstand deed van al zijn rechten op de Kinkhorst.

Aan dit beleg herinneren nog enkele kogels, ingemetseld in de muur van de Hervormde kerk van Meppel. Na dit beleg werd de Kinkhorst voor de tweede keer afgebroken. De Kinkhorst stond in het gebied tussen de huidige Prins Hendrikstraat en de Prins Hendrikkade.

Historisch verhaal