Smid zonder hoofd

Op het kerkhof van IJhorst spookt het. ’s Winters kan men daar een man zonder hoofd tegenkomen. Het is de smid van IJhorst. De Duivel heeft hem vlak voor zijn smidse de hals afgesneden, omdat hij God op een verschrikkelijke manier had beledigd.

Toen de buren hem zijn doodshemd wilden aantrekken, wezen zij vol ontzetting op de vurige striem in zijn hals. Het was net alsof iemand een mes door zijn hals had getrokken en daar een bloedig spoor had achtergelaten. Nadat de grafdelvers met veel moeite een graf in de bevroren grond hadden gegraven, sprak de dominee de volgende woorden: “Aldus zegt de Heere: mij is de wraak.”

De ziel van de smid kan geen rust vinden en daarom spookt hij rond bij het kerkhof. Sommigen zien hem met het hoofd onder de arm, anderen zien hem met een vurige band om de hals.

Duivelssage