Wildenberg Rabbinge

Wildenberg en Rabbinge

Natuurgebied Wildenberg is een bos-, heide- en stuifzandgebied. Het prachtige heideterrein herinnert aan de uitgestekte velden aan de rand van het Reestdal waar boeren in de middeleeuwen hebben bewerkt. Op een deel van het heidegebied dat nooit ontgonnen is, is spontaan bos ontstaan. Dit type bos is te herkennen aan bomen die aan de onderkant nog breed vertakt zijn.

De Wildenberg is een van de weinige plekken in Nederland waar je van de heide zo een beekdal in kunt lopen. In een klein gebied komen zowel heidevegetatie als natte dotterhooilanden voor.

Het kleinschalige cultuurlandschap dat aan het bos grenst, wordt Rabbinge genoemd.

Tourist-Info-Punt-Het-Reestdal_CT_natuur-tuinen_Takkenhoogte
Tourist-Info-Het-Reestdal_natuur-tuinen_Wildenberg-Rabbinge-beheersboerderij-rustpunt

Beheersboerderij Rabbinge

Vanuit een van de sfeervolle boerderijen wordt het beheer van het gebied verzorgd door het Drents Landschap. Je kunt hier een indruk krijgen van hoe er eeuwenlang in het Reestdal gewoond, gewerkt en geleefd is.

Nu wordt het ouderwetse Drentse boerenbedrijf in ere gehouden met behulp van Limousinrunderen. De mest uit de potstal  wordt verzameld en op de akkers ondergeploegd en de rogge en haver van de ouderwetse graanakkers wordt gebruikt als veevoer.

 

Spookt het op het Spookmeer?

Het Spookmeer dankt zijn naam aan de ‘witte wieven’die hier in de vroege ochtenuren boven het water komen dansen. Volgens het mysterie van het Spookmeer loop je ’s nachts kans een spookachtige gedaante uit het water te zien verrijzen die je met zijn knekelhand naar de diepten probeert te lokken.

Waarschijnlijk is het meer ontstaan doordat er water bleef staan in een laagte in het landschap. Het veen dat in de loop der tijd is ontstaan in het meer is er later als turf uitgestoken.

.
Natuurgebied Wildenberg Rabbinge │ Nieuwe Dijk │ Zuidwolde

 

 

Tourist-Info-Het-Reestdal_natuur-tuinen_Wildenberg-Rabbinge-spookmeer

Heeft u een activiteit die u op onze website wilt plaatsen?
Heeft u een bed & breakfast of camping en wilt u vermeld worden?

Neem vrijblijvend contact met ons op »