Staphorsterveld

Ten westen van Staphorst ligt het natuurgebied het Staphorsterveld. Dit waterrijke natuurgebied wordt gekenmerkt door het slagenlandschap dat je overal rondom Staphorst en Rouveen ziet.

Dit slagenlandschap bestaat uit lange smalle stroken land (slagen), afgewisseld met stroken water of bos. Oorspronkelijk waren de bosstroken ook sloten, die vroeger werden gebruikt om het turf met platte schuiten af te voeren. Daar waar de sloten zijn dichtgegroeid, zijn stroken bos ontstaan.

Tourist-Info-Het-Reestdal_natuur-tuinen_Staphorsterveld-Olde-Maten-Slagenlandschap
Tourist-Info-Het-Reestdal_natuur-tuinen_Staphorsterveld-blauwgrasland-blauwe-knoop

Blauwgrasland

Het Staphorsterveld is een van de meest bijzondere landschappen van Nederland, doordat er nog een klein gebied blauwgrasland ligt. Deze naam is te danken aan de blauwe en blonde zegge die samen zorgen voor een blauwe tint.

Behalve Zeggen groeien hier ook andere bijzonderen planten, zoals de Spaanse ruiter, Grote pimpernel en Blauwe knoop.  Bijzondere dieren die hier voorkomen zijn de Zilveren maan, Aardbeivlinder, Moerassprinkhaan en Grauwe klauwier.

Olde Maten en Veerslootlanden

Het Staphorsterveld omvat verschillende deelgebieden, waaronder het oude ontginningsgebied de Olde Maten en de Veerslootlanden. De Olde Maten werd in de middeleeuwen al ontgonnen door kloosterlingen. Het is een belangrijk laagveengebied, dat uiteindelijk een geheel moet vormen met de Weerribben en de Wieden.

De Veerslootlanden was ooit een eendekooi. Dit is nog te zien aan de hoge bomen van het kooikersbos. Rond de kooi liggen zandpaden waar je de geschiedenis van het Staphorsterveld kunt beleven.

Tourist-Info-Het-Reestdal_natuur-tuinen_Staphorsterveld-Veerslootlanden-reeen
Tourist-Info-Het-Reestdal_natuur-tuinen_Staphorsterveld-Veldschuur-Olde-Maten

Wandeling Olde Maten

Vanwege de kwetsbaarheid van het natuurgebied zijn veel delen niet toegankelijk, maar gelukkig zijn deze delen wel goed te zien vanaf de openbare weg.

Het Staphorsterveld valt onder Staatsbosbeheer. Wil je meer informatie over dit gebied, kijk dan op de website van Staatsbosbeheer of op de website van de Veldschuur. Deze herbouwde historische schuur staat in het gebied Olde Maten.

Vanaf de Veldschuur start een wandelroute van 12 km door de Olde Maten, waarin je kunt genieten van het slagenlandschap en de bijzondere natuur in dit gebied.

SBB / De Veldschuur │ Wijkweg 2 │ 7954 HP  Rouveen │ T. 038 - 477 2734

Heeft u een activiteit die u op onze website wilt plaatsen?
Heeft u een bed & breakfast of camping en wilt u vermeld worden?

Neem vrijblijvend contact met ons op »