Heilige plaats in Ruinerwold

In de kerk van Ruinerwold (Blijdenstein) ligt een leycentrum of krachtplek. Deze plek is ontdekt door de Drentse historicus Wigholt Vleer. Hij verrichtte jarenlang onderzoek naar leylijnen en leycentra in Nederland en Vlaanderen. Meer dan 200 centra zijn door hem met de wichelroede opgespoord en verkend. Het gaat hier om etherische energie die door de leylijnen over de aarde stroomt. Op knooppunten van deze lijnen ontstaat volgens Vleer een ‘krachtplaats’.

Vrijwel alle belangrijke prehistorische bouwwerken en de oudste kerken van voor 1350 werden op deze centra gebouwd. Vele van deze objecten zijn vanwege hun genezende kracht bedevaartplaatsen geworden. Leylijnen zijn een wetenschappelijk erkend verschijnsel. In 1982 promoveerde de radiësthesist dr. Jörg Purner aan de Universiteit van Innsbrück op zijn onderzoek naar de oudste kerken van Europa. Purner ontdekte dat de lengteas van de kerken parallel loopt met een leylijn en dat de kerk vaak op de kern van een knooppunt werd geplaatst. De oorspronkelijke romaanse kerk is een van de oudste kerken van Drenthe. Opvallend zijn de kleine rondboogvensters. De toren werd in de vijftiende eeuw Drents van vorm. Het leycentrum ligt in het schip van de kerk en heeft twee parallelcentra, één vlakbij de toren en één nagenoeg tegen de oostmuur. Vleer lokaliseerde ook leycentra in de kerkjes van Oud Avereest en Rouveen.

De energie van een leycentrum kan verschillende effecten hebben. Personen met kwalen als astma, bronchitis en reuma voelen verlichting van de kwaal. Ook komt het voor dat een mens op een leycentrum de dingen ineens anders ziet en voelt.

Historische sage