De mysteries van het Reestdal

Rondom de rivier de Reest ligt een prachtig en mysterieus gebied. De Reest zelf is een hoogveenrivier van ongeveer 35 kilomter lang die de scheiding vormt tussen Drenthe en Overijssel. De rivier wordt ook wel ‘de Grootvorstin van Drenthe’s stromen’ genoemd. Pas in de loop van de Middeleeuwen werd het gebied bewoond door boeren en monniken van klooster Dickninge. Op de drogere zandkoppen, Horsten genoemd, werden boerderijen gesticht, met akkers of hooiland er om heen. Met name langs de middenloop van de Reest ontstond een zogenaamd hoevenlandschap. In dit Reestdal zijn diverse geheimzinnige plekken die het decor vormen voor spannende en soms mysterieuze verhalen over witte wieven, spookhazen en heksen.

Op de kaart ‘De mysteries van het Reestdal’ worden de plekken aangegeven waar zich ooit spannende of geheimzinnige zaken hebben afgespeeld. Ook zijn de verhalen bij de plekken kort beschreven, maar liefst 31 stuks. En als je het niet gelooft, moet je er maar eens gaan kijken…….

De kaart is te koop bij de Tourist Info Punten in de Wijk en in IJhorst.